معنی و ترجمه کلمه validity coefficient به فارسی validity coefficient یعنی چه

validity coefficient


روانشناسى : ضريب اعتبار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها