طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه valuable consideration به فارسی valuable consideration یعنی چه

valuable consideration


عوض ارزنده
قانون ـ فقه : پاداش پربها

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها