معنی و ترجمه کلمه valuable به فارسی valuable یعنی چه

valuable


ثمين ،باارزش ،پربها،گرانبها،قيمتى ،نفيس
قانون ـ فقه : گران بها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها