معنی و ترجمه کلمه valuation of stock به فارسی valuation of stock یعنی چه

valuation of stock


ارزيابى موجودى( انبار)
بازرگانى : ارزيابى موجودى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها