معنی و ترجمه کلمه valuation به فارسی valuation یعنی چه

valuation


ارزش گذارى ،ارزشيابى ،ارزيابى ،تقويم ،ارزشگذارى ،بها
عمران : ارزيابى
قانون ـ فقه : ارزيابى ،تصديق
روانشناسى : ارزش گذارى
بازرگانى : ارزش گذارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها