طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه value added concept به فارسی value added concept یعنی چه

value added concept


بازرگانى : مفهوم ارزش افزوده

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها