معنی و ترجمه کلمه value added tax (v.a.t) به فارسی value added tax (v.a.t) یعنی چه

value added tax (v.a.t)


بازرگانى : ماليات بر ارزش افزوده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها