معنی و ترجمه کلمه value added taxation به فارسی value added taxation یعنی چه

value added taxation


بازرگانى : ماليات بر ارزش افزوده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها