معنی و ترجمه کلمه value added به فارسی value added یعنی چه

value added


قيمت يا ارزش افزوده شده ،قيمت يک محصول در بازار بدون توجه به ارزش مواد اوليه يى که در توليد ان به کار رفته است
قانون ـ فقه : اضافه قيمتى که در مواد خام در نتيجه عمليات صنعتى و توليدى ايجاد مى شود
بازرگانى : ارزش افزوده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها