طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه value judgement به فارسی value judgement یعنی چه

value judgement


بازرگانى : قضاوت ارزشى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها