معنی و ترجمه کلمه value judgment به فارسی value judgment یعنی چه

value judgment


روانشناسى : داورى ارزشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها