معنی و ترجمه کلمه value of marginal product of labor به فارسی value of marginal product of labor یعنی چه

value of marginal product of labor


بازرگانى : ارزش توليد نهائى کار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها