طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه valve clearance به فارسی valve clearance یعنی چه

valve clearance


علوم هوايى : لقى سوپاپ

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها