طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه valve guide به فارسی valve guide یعنی چه

valve guide


علوم هوايى : هادى سوپاپ

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها