معنی و ترجمه کلمه valve lead به فارسی valve lead یعنی چه

valve lead


علوم هوايى : تقدم سوپاپ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها