طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه valve seat insert به فارسی valve seat insert یعنی چه

valve seat insert


مدخل نشست سوپاپ
علوم مهندسى : نشيمنگاه سوپاپ

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها