طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه valve timing به فارسی valve timing یعنی چه

valve timing


علوم مهندسى : تنظيم سوپاپ اتومبيل
علوم هوايى : زمان بندى سوپاپ

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها