طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه valveless به فارسی valveless یعنی چه

valveless


بى دريچه ،بدون سوپاپ ،بدون دريچه تنظيم

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها