معنی و ترجمه کلمه valves of bellows به فارسی valves of bellows یعنی چه

valves of bellows


معمارى : پستانه دم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها