معنی و ترجمه کلمه van به فارسی van یعنی چه

van


بارکش ،گارى ،اتليه تعميرگاه ،واگن بارى ،راس ،پيشقدم ،پيشرو،پيشگام ،پيشقراول ،بال جناح ،پيشوا،رهبرکردن ،جلو داربودن ،کاميون سر بسته
علوم مهندسى : سرپوشيده
علوم نظامى : قله نوک
علوم دريايى : کمان سينه ناو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها