طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه vanity به فارسی vanity یعنی چه

vanity


بادسرى ،بطالت ،بيهودگى ،پوچى ،غرور،خودبينى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها