طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه vantilating system به فارسی vantilating system یعنی چه

vantilating system


علوم مهندسى : سيستم تهويه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها