معنی و ترجمه کلمه vanward به فارسی vanward یعنی چه

vanward


پيشرو)vanguard(،واقع درجلو،پيشى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها