طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه vapor-cycle به فارسی vapor-cycle یعنی چه

vapor-cycle


علوم هوايى : سردزائى مدار بسته

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها