طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه vaporization cooling به فارسی vaporization cooling یعنی چه

vaporization cooling


شيمى : سردسازى با تبخير

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها