طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه vapour به فارسی vapour یعنی چه

vapour


)vapor(بخار،دمه ،مه ،تبخير کردن يا شدن ،بخور دادن ،چاخان کردن
عمران : بخار اب
معمارى : دمه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها