معنی و ترجمه کلمه var-hour meter به فارسی var-hour meter یعنی چه

var-hour meter


علوم مهندسى : کنتور مصرف کور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها