طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه varia به فارسی varia یعنی چه

varia


اشيا گوناگون ،مطالب گوناگون ،جنگ)jong( ،منتخبات ،گلچين

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها