طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه variable camber به فارسی variable camber یعنی چه

variable camber


علوم هوايى : سطوح هادى گاز به داخل توربين

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها