معنی و ترجمه کلمه variable capacitor به فارسی variable capacitor یعنی چه

variable capacitor


خازن گردان
علوم مهندسى : خازن متغير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها