طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه variable factors به فارسی variable factors یعنی چه

variable factors


قانون ـ فقه : عوامل قابل تغيير توليد
بازرگانى : عوامل متغير

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها