طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه variable input به فارسی variable input یعنی چه

variable input


نهاده متغير
بازرگانى : داده متغير

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها