معنی و ترجمه کلمه variable interval schedule به فارسی variable interval schedule یعنی چه

variable interval schedule


روانشناسى : برنامه فاصله اى متغير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها