معنی و ترجمه کلمه variable name به فارسی variable name یعنی چه

variable name


کامپيوتر : نام متغير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها