طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه variable ratio schedule به فارسی variable ratio schedule یعنی چه

variable ratio schedule


روانشناسى : برنامه نسبتى متغير

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها