طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه variable resistance به فارسی variable resistance یعنی چه

variable resistance


الکترونيک : مقاومت متغير

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها