معنی و ترجمه کلمه variable speed gear drive به فارسی variable speed gear drive یعنی چه

variable speed gear drive


علوم مهندسى : گيربکس قابل تنظيم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها