معنی و ترجمه کلمه variable word length computer به فارسی variable word length computer یعنی چه

variable word length computer


کامپيوتر : کامپيوتر با طول متغير کلمه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها