معنی و ترجمه کلمه variable-area nozzle به فارسی variable-area nozzle یعنی چه

variable-area nozzle


علوم هوايى : نازل پيش برنده اى که مساحت سطح مقطع ان براى سازگار شدن با تغيير سرعت و کارکرد سيستم پس سوز يا تغيير فشار اتمسفر يا محيط تغيير ميکند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها