معنی و ترجمه کلمه variable-area wing به فارسی variable-area wing یعنی چه

variable-area wing


علوم هوايى : بالهايى باطول متغير در هواپيماهاى دوباله که هنگام جمع شدن بال پايينى در بال بالايى تغيير ملموس و چشم گيرى ايجاد ميکند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها