طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه variable-geometry wing به فارسی variable-geometry wing یعنی چه

variable-geometry wing


علوم هوايى : بالى که زاويه سويپ ان تغيير ميکند

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها