معنی و ترجمه کلمه variable-reluctance pickup به فارسی variable-reluctance pickup یعنی چه

variable-reluctance pickup


الکترونيک : پيکاپ مغناطيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها