معنی و ترجمه کلمه variable-speed d.c. motor به فارسی variable-speed d.c. motor یعنی چه

variable-speed d.c. motor


علوم مهندسى : موتور جريان دائم با سرعت متغير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها