معنی و ترجمه کلمه variable-stator به فارسی variable-stator یعنی چه

variable-stator


علوم هوايى : توربين گازى با چند رديف تيغه استاتور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها