معنی و ترجمه کلمه variable به فارسی variable یعنی چه

variable


تغيير پذير،متغير،بى قرار،بى ثبات
علوم مهندسى : ناپايدار
کامپيوتر : متغير
عمران : تغييرپذير
روانشناسى : متغير
زيست شناسى : متغير
بازرگانى : تغييرکننده ،متغير
ورزش : متغير

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.


خبر 24

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شوداخبار مهم و داغ اخبار سیاست اخبار ورزش اخبار جامعه اخبار فوتبال اخبار اقتصاد اخبار تکنولوژی اخبار خودرو اخبار فرهنگ اخبار سلامت

لینک ها