طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه variant به فارسی variant یعنی چه

variant


قابل تغيير،مغاير،نوع ديگر،گوناگون ،مختلف ،متغير
روانشناسى : گونه
بازرگانى : گزينه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها