معنی و ترجمه کلمه variation به فارسی variation یعنی چه

variation


نوسان ،متناوب پراکندگى ،وارياسيون ،گونه ها،اختلاف سمت يا محل ترکش گلوله تغييرات سمتى ،اختلاف ،ناپايدارى ،بى ثباتى ،تغييرپذيرى ،وابسته به تغيير و دگرگونى
علوم مهندسى : تراوش
عمران : تغييرات
روانشناسى : تغيير
زيست شن اسى : وردش
بازرگانى : تغيير
ورزش : شاخه
علوم هوايى : زاويه افقى بين امتداد مغناطيسى محل و نصف النهارهاى جغرافيايى
علوم نظامى : انحراف قطب نما

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.


خبر 24

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شوداخبار مهم و داغ اخبار سیاست اخبار ورزش اخبار جامعه اخبار فوتبال اخبار اقتصاد اخبار تکنولوژی اخبار خودرو اخبار فرهنگ اخبار سلامت

لینک ها