طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه varicosity به فارسی varicosity یعنی چه

varicosity


گشاد شدگى سياهرگ ،جايى که چند سياهرگ گشاد شده باشند

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها