طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه variegate به فارسی variegate یعنی چه

variegate


رنگارنگ کردن ،خال خال کردن ،جورواجور کردن ،متنوع کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها