معنی و ترجمه کلمه variegator به فارسی variegator یعنی چه

variegator


متنوع کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها